صفحه دکتر افسانه معرفت

دکتر افسانه معرفت

متخصص پوست و مو و زیبایی و لیزر پزشک عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شدند و سپس در تخصص درماتولوژی (بیماری‌های پوست و مو و زیبایی)، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه تحصیل دادند. حدود 4 سال جز هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستند. : شماره عضویت انجمن: 1725 شماره نظام پزشکی: 101931