صفحه دکتر رضا عبدالمطلبی

دکتر رضا عبدالمطلبی

دکتر رضا عبدالمطلبی
پزشک پوست، مو و زیبایی
مدرس تزریق چربی
- آغاز دوره پزشکی عمومی ۱۳۶۸ در کرمان
- فارغ التحصیل دوره تخصص از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۰