صفحه دکتر سعیده رضوی

دکتر سعیده رضوی

متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران(بیمارستان رازی) شماره نظام پزشکی : 132362